A Düzlemleri

Armatürden geçen ve armatür eksenine dik olan dönme ekseni etrafındaki düzlemlerdir. Işık dağılım eğrileri bu düzlemler içinde düşeyle α açıları yapan ışık şiddeti vektörleri ile verilir.

a duzlem

B Düzlemleri

Armatür ekseni aynı zamanda dönme ekseni olarak alınmaktadır. Işık dağılım eğrileri bu düzlemlerde düşeyle açıları yapan ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeridir.

a duzlem

C Düzlemleri

Armatürden geçen düşey ekseni dönme ekseni olarak alan C düzlemlerindeki ışık dağılım eğrileri bu düzlemler içinde düşeyle açıları yapan ışık şiddeti vektörleriyle verilir.

a duzlem
Işık dağılım eğrileri iç aydınlatma armatürlerinde kullanıcılara fikir vermesi açısından en az C0o-180o ve C90o-270o düzlemlerinde verilir. Yol aydınlatması armatürlerinde ise en az C0o-180o, C90o-270o ve maksimum ışık şiddetinin elde edildiği Imax düzlemleri için verilmelidir. Projektörlerde ışık dağılım eğrileri B veya C düzlemlerinde verilebilir.

İç Aydınlatma Armatürleri

İç aydınlatma armatürleri ışığı alt ve üst yarı uzaya verme oranlarına göre 6 gruba ayrılır:

dagilim

Yol Aydınlatma Armatürleri

Yol aydınlatması armatürleri CIE'e göre 3 gruba ayrılır; CIE' göre armatürlerin sınıflandırılması

* Işık şiddeti en fazla 1000 cd olabilir.

dagilim

I80: C=0 ve C=20 lik düzlemlerde düşeye göre g= 80 lik açı altındaki en büyük ışık şiddeti değeri (cd/1000 lm cinsinden), I90: C=0 ve C=20 lik düzlemlerde düşeye göre g= 90 lik açı altındaki en büyük ışlık şiddeti değeri (cd/1000 lm cinsinden) gmax:Maximum ışık şiddetinin (Imaks) oluştuğu açı değeridir.

dagilim

IP Tablosu

Armatür koruma sınıfları IPXY olarak verilir. Burada X (1. Rakam) katı cisimler karşı korumayı, Y (2. Rakam) sıvı maddeler karşı korumayı göstermektedir.

dagilim

Koruma Sınıflandırılmasındaki amaç: Muhafazalann iç mekanının ve donanımlarının haricen gelebilecek toz ve sudan korunması neticesinde insan çalışmasında can güvenliğinin sağlanmasıdır.

dagilim
Döküman İndir