Acil Yönlendirme

Pelsan`da Aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek arıza ya da elektrik kesintisi durumunda devreye giren ve ışıklandırma işlevi sağlayan armatürler acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleridir. Gerekli düzeyde ışıklandırma sağlayan acil aydınlatma armatürleri acil durumda ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlar. Gerekli çıkışlara yönlendirme yapmak ile görevlidir. Mekanda bulunan insanları tehlikelerden korumak amacı ile kullanılırlar. Bu açıdan önemli bir kullanıma sahip oldukları söylenmelidir.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürlerinin Çeşitleri Nelerdir?

Genel aydınlatma sisteminin devre dışı kaldığı durumlarda izdihamın meydana gelmemesi ve mekanda bulunan insanların güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmeleri için kullanılması gereken acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri kendi içlerinde farklı sınırlara ayrılır. Acil spotlar, ışıldaklar, yönlendirme armatürleri çeşitler arasındadır.

 

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri Nerelerde Kullanılır?

Toplu halde bulunulan, acil durum meydana geldiğinde aydınlatma ihtiyacı duyulan her yerde acil aydınlatma armatürleri kullanılabilir. Türkiye’de binaların yangın afetinden korunmaları için hazırlanmış yönetmelikte acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin kullanılması şart olarak koyulmuştur.

 Toplum sağlığı ve güvenliği açısından mühim bir gereklilik olan acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hastane, okul, otel, alışveriş merkezi, mağaza ve ofis kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir. Bu gibi mekanlarda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda yetersiz aydınlanma sebebiyle yaşanabilecek tehlikelerden acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri ile korunmak mümkündür.

 Acil durumlarda ışık kaynaklarının yetersiz olması izdihama neden olabilir. Genel aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasıyla meydana gelen bu durumun ciddi tehlikelere yol açmaması için yapılması gereken acil yönlendirme armatürleri kullanmaktır.

Acil Aydınlatma Armatürlerinin Kategorileri

Acil aydınlatma armatürleri acil yönlendirme, acil aydınlatma ve acil aydınlatma kitler olarak üç farklı kategoride ele alınırlar. Her kategoride farklı ürünler bulunur. Bu durum mekanların değişen ihtiyaçlarını karşılayacak bir armatür bulmayı kolaylaştırır.

Acil Aydınlatmada Nelere Dikkat Edilmelidir?

Acil aydınlatma armatürlerinin seçimi ve montesi esnasında dikkat edilmesi gereken etkenler bulunur. Mekanın büyüklüğüne ve aydınlanma ihtiyacına uygun olarak seçilmelidir. Bununla birlikte armatürlerin kapı yanında ya da eşikte uygun aydınlık sağlamak amacıyla, her çıkış kapısının yakınına monte edilmesi gerekir.

 Armatürün çıkışlara 2 metreden daha yakın olması acil durumda ihtiyaç duyulan aydınlığın sağlanması adına önemlidir. Acil aydınlatma armatürlerinin üzerinde güvenli ve sağlıklı yönlendirmeler sağlayan grafik işaretlerinin bulunması gerekir. Montaj yüksekliklerinin 2 ile 2.5 metre arasında olması gerekir.

 Aydınlatma armatürlerinin can kaybı yaşanmaması ve acil bir durumda izdiham meydana gelmemesi için çok önemli bir rol oynadığını göz ardı etmemek gerekir. Bu gibi ürünlerin kullanımı için acil ve zorlayıcı bir durum olmasını beklemek mantıklı değildir. Oluşabilecek felaketlere önlem almak bu süreci daha sakin atlatmak ve can kaybını engellemek adına önemli bir rol oynar.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürlerinin Avantajları Nelerdir?

Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin kullanılmaması durumunda çok sayıda kötü senaryonun oluşması muhtemeldir. Deprem ya da yangın gibi müdahale edilmesi için öncelikle sakin olunması gereken doğal afetlerde yaşanan can kaybının en önemli sebeplerinden biri ışık kaynaklarının devre dışı kalmasıdır. Buna bağlı olarak oluşan karanlık panik duygusunu perçinler ve soğukkanlı olmayı da engeller. Bu durumun çok sayıda problemi beraberinde getirmesi muhtemeldir.

 Eğer bir mekanda acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri bulunuyorsa panik ve izdiham engellenir. Bu durum mekanda bulunan kişilerin daha soğukkanlı bir şekilde hareket edebilmelerine yardımcı olurken, can kaybını da önleyebilir.

 Huzurevi, hastane ya da eğitim kurumu gibi aynı anda pek çok insanın bulunduğu mekanlarda acil aydınlatma armatürlerinin kullanılması büyük bir öneme sahiptir. Bu alanlarda bulunan insanların aniden gelişebilecek tehlikeli durumlardan korunmaları adına etkilidir. Bir mekanda bulunan insanların ani bir durum meydana geldiğinde uygun şekilde tahliye edilebilmesi acil durum armatürleri ile mümkündür.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürlerini Nasıl Çalışır?

Aniden gelişen felaketlerde veya elektrik kesintilerinde genel aydınlatma devre dışı kalır. Bu durum mekanın aydınlanmasını engeller. Eğer mekanda olası tehlikeli durumlar için alınmış önlemlerden biri olan acil aydınlatma yönlendirme armatürleri varsa elektrik kesintisiyle birlikte devreye girerler. Otomatik olarak devreye giren ve çalışmak için müdahaleye ihtiyaç duymayan acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri bu sayede acil bir durumda meydana gelebilecek izdihamı engellemeyi amaçlar. Duvara monte edilerek kullanılabilecekleri gibi tavana, asma tavana, zincire, askı teline ya da tijlere asılarak da kullanılabilirler Böylelikle içeride bulunan insanlar mekanı güvenli bir şekilde terk edebilirler. Acil yönlendirme armatürler ile kullanılan tabelalar mekanda bulunan insanlara oklar ve simgeler ile çıkış yolunu gösterirler.