Üyelikler

AGİD

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 1997 yılınca 19 aydınlatma armatürü ve komponenti üreticisi firma tarafından kurulmuştur.

Kuruluşun amacı, sektörün kimlik bilincini meydana getirmek, sektör içindeki temsilciler arasında bireysel ve kollektif ilişkileri geliştirmek, ortak çabalar ve anlaşmalar vasıtasıyla kurumsal/akademik ilişkileri arttırmak, uluslararası standartlara uyum sürecini tamamlamak, Türk üreticilerin uluslararası piyasada temsil edilmelerini sağlamak ve tüketici haklarını korumaktır.

Pelsan Aydınlatma, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’ ne 2009-2010 çalışma döneminde üye olmuştur.

http://www.agid.org.tr/


ATMK

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1995 yılında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/3-m maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu adına 31 Ekim 1995 tarih, 22449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluşun amacı,

» Türkiye’de Aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak,

» Türkiye’den üye kuruluş olarak “International Commission on Illumination” a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek,
» Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak,
» Aydınlatma bilim ve uygulamaları alanında yararlanılan araçlar, yöntemler ve kuramsal konular üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmektir.

Pelsan Aydınlatma, Aydınlatma Türk Milli Komitesi’ ne 2000 yılında üye olmuştur.

http://www.atmk.org.tr/

Zhaga Konsorsiyum


2010 yılında kurulan Zhaga konsorsiyumu, dünya çapında LED bileşenlerini standartlaştırarak geleceğin teknolojisine uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
Ürünler, geleceğin teknolojisinin gerisinde kaldığında farklı üreticilerin bileşenleri ile değiştirilebilirliğe olanak vererek ilgili kısmın yükseltilmesi ya da yenilenmesine sağlar. Bu kapsamda yayınladıkları kurallar ile armatür ve LED modül ilişkisini tanımlar, ürünlerin küresel pazara girişini kolaylaştırır.
Pelsan olarak geleceğe yaptığımız yatırımların arasına Zhaga Konsorsiyuma üye olmayı eklemekten dolayı mutluluk duyuyoruz.