Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürlerinin Önemi

Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek olası bir arıza durumunda ya da elektrik kesintisi söz konusu olduğunda devreye girerek gerekli düzeyde ışıklandırma işlevi sağlayan aydınlatma armatürü türlerinden biridir. Acil aydınlatma armatürleri acil durumlarda ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlayarak ve gerekli çıkışlara yönlendirerek mekanda bulunan insanları olası tehlikelerden korur.

Acil Aydınlatma Armatürleri Neden Önemlidir?

Binadan hemen ayrılmanızı gerektiren yangın ve deprem gibi acil durumlarda acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri kaçış yollarını aydınlatma görevi görür. Binadan güvenle ayrılmanızı sağladığı için hayati bir önem taşır. Bununla birlikte acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri genel aydınlatma sistemi arızalandığında da devreye girerek tüm kaçış yollarını ve merdivenleri yeterli düzeyde aydınlatır.

Ayrıca birinci veya ikinci derece deprem bölgesindeki binalarda acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürü bulunması olası felaketlerde daha az kayıp yaşanmasına yardımcı olan gerekli bir önlemdir. Özellikle birden fazla çıkışı bulunan binalarda acil bir durum meydana geldiğinde kargaşa yaşanması muhtemeldir. Binadaki insanları daha önceden belirlenen çıkış noktasına yönlendirmek için gerekli aydınlatma ve yönlendirme işaretlerinin uygun yerlere konumlandırılması binadan kolayca tahliye yapılmasını kolaylaştırır.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri Nerelerde Kullanılır?

Acil aydınlatma armatürleri, toplu halde bulunulan ve acil bir durum meydana geldiğinde yeterli miktarda aydınlatmaya ihtiyaç duyulan tüm mekanlarda kullanılır. Ayrıca Türkiye’de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte de acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin kullanılması şartı bulunmaktadır.

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri toplum sağlığı ve güvenliği açısından oldukça mühim bir gerekliliktir. Mağaza, otopark, ofis, otel, okul, hastane, alışveriş merkezi ve sanayi tesisleri gibi mekanlar bunlardan bazılarıdır. Bu mekanlarda meydana gelen acil bir durumda kimsenin zarar görmemesi ve izdiham gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaması için bu armatürlerin kullanımı oldukça gereklidir.

Genel aydınlatma sistemi devre dışı kaldığında yönünüzü bulmanızı sağlayan acil yönlendirme armatürleri sizi sağlıklı bir şekilde binadan dışarı çıkmaya yönlendirir. Bu sayede binayı tahliye etmek kolaylaşır. Ayrıca acil durum kaçış noktaları dışında kapalı bir mekandan ayrılırken dikkati dağıtacak ya da kafa karışıklığı yaratacak herhangi bir başka aydınlatma ya da yönlendirme sembolü bulunmaması gerekir.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri Neden Kullanılmalıdır?

Deprem ve yangın gibi acil durumlar ülkemizde en sık yaşanan olumsuzluklardır. Bu tür acil durumlar için önceden önlem almak, can güvenliğini sağlamak ve her türlü olumsuzluğa karşı tedbiri elden bırakmamak gereklidir.

Acil bir durumda insanların mekanı güvenle terk etmesi en büyük önceliktir. Bu nedenle özellikle yüksek binalarda, birden fazla çıkışı olan binalarda ve kalabalık grupların bir arada bulunduğu kapalı mekanlarda acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri mutlaka kullanılmalıdır.

Acil Aydınlatma Armatürleri Kullanılmadığında Meydana Gelebilecek Olumsuzluklar Nelerdir?

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri kullanılmadığında birçok kötü senaryo yaşanması muhtemeldir. Deprem ya da yangın gibi olası bir acil durumda genellikle genel aydınlatma sistemi devre dışı kalır/bırakılır. Böyle anlarda eğer bulunduğunuz mekanda acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri bulunmuyorsa çıkış yolunu bularak binayı terk etmeniz zorlu bir süreç haline gelebilir. Mekanda acil durum aydınlatmasının bulunmaması yaralanmalara ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir.

Özellikle de yüksek binalarda ve kalabalık grupların bir arada bulunduğu mekanlarda genel aydınlatma sisteminin arızalanması yeterli düzeyde aydınlatma ve ışıklı acil durum işaretlerinin bulunmaması panik ve izdiham yaratarak mekan içerisindeki insanları tehlikeye atar. Ayrıca yaşlı, çocuk ve hastaların bulunduğu hastane, huzurevi ve eğitim kurumlarında acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin bulunmaması can kayıplarına yol açabilir. Acil durumlarda insanları bulundukları mekandan güvenle tahliye edebilmek için acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri gereklidir.

Olası felaketler için önceden tedbir almayı önemsiyorsanız Pelsan Aydınlatma’yı ziyaret ederek farklı mekanlara ve kullanım alanlarına uygun acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine ulaşabilirsiniz.