BLOG

13.05.2024
Dış Mekan Aydınlatmaları: Projektörler

Dış mekân aydınlatmaları, gün ışığının azaldığı ve en nihayetinde havanın tamamen karardığı zamanda hayatın olağan akışında devam edebilmesi için oldukça önemlidir. Dış m

27.07.2023
Endüstriyel Alanlarda Bütünsel Tasarruf Yaklaşımı

Günümüzde artan enerji maliyetlerinden dolayı, tasarrufun önemi her geçen gün artmaktadır. Aydınlatmada tam anlamıyla tasarruf elde edebilmemiz için birço

05.12.2022
Pelsan'dan Park ve Bahçelere, Meydan ve Yürüyüş Yollarına Yepyeni Çim Armatürler

Parklar, bahçeler ve meydanlar insanların bir araya geldiği yerlerdir ve gündüz olduğu kadar akşamları da kullanıma açıktır. Bu alanların aydınlatma tasarımı, kullanıcılar i&

01.11.2022
İnsan Odaklı Aydınlatma

Işığın insan üzerinde birçok duygusal ve biyolojik etkileri vardır. Doğal güneş ışığı yaşam ritmine göre dinamik bir yapıdadır. Ancak günümüzde zamanımızın ç

01.11.2022
Smart Sistem

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için gerekli olan enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması çok önemli hale gelmiştir

01.11.2022
Solar Sistem

Güneş enerjisinden yararlanarak, elektriğe olan ihtiyacı azaltan sistem aydınlatmasıdır. En başta yapılacak olan yatırım maliyeti, işletme maliyetini ortadan kaldırır. İhtiyaca göre planlana

01.11.2022
Bitki Aydınlatma Uygulamaları

Doğal ışık, tarında ihtiyaç duyulan enerji için genellikle yetersiz kalır. Bu durumlarda daha hızlı büyüme elde etme ya da düzenli ekin toplayabilmek için ışık sist

21.06.2022
UV-C Teknolojisi ile Ultra Hijyen Sağlayın

Günümüzde, bakteri ve virüs gibi patojenik organizmalarla mücadele hayatımızın her alanında sürüyor. Aydınlatma ürünleri sektörü de ultraviy

21.06.2022
Ex-Proof Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İş güvenliği her şeyden önce gelir. İş güvenliğinin sağlanabilmesi için, bazı tesislerde diğerlerinden farklı olarak özel önlemler almak gerekebilir. Patlayıcı maddeler

21.06.2022
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürlerinin Önemi

Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek olası bir arıza durumunda ya da elektrik kesintisi söz konusu olduğunda devreye girerek gerekli